Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
http://okk.suntuubi.com/fi/piilotetut/Seuran%20pilkkis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t/, 22.05.2019 23:08

Orimattilan Kalakerhon jäsentenvälisten PILKKIKILPAILU SÄÄNNÖT, päivitetty 13.2.2017


1 § Orimattilan Kalakerhon jäsentenväliset pilkkikilpailut ovat tarkoitettu seuran jäsenille ja/tai seuraan kilpailupaikalla liittyneille uusille jäsenille. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
- miehet alle 65-v. (18-64-v.)
- miehet yli 65-v. (65-v.- -)
- naiset (yli 17-v.)
- nuoret (alle 18-v.)

Mikäli naisten sarjassa on osallistuvia alle 3 henkilöä, siirtyy osallistuja automaattisesti oman ikäluokkansa mies-sarjaan, jolloin sarjajako muuttuu yleiseksi seuraavasti;
- yleinen alle 65-v. (18-64-v.)
- yleinen yli 65-v. (65-v.- -)
- nuoret (alle 18-v.)

2 § Alle 12-vuotiaiden sarjassa pilkkivällä nuorella voi olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.

3 § Orimattilan Kalakerhon hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

5 § Ennen kilpailua on vuorokauden harjoituskielto!

6 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin viisitoista minuuttia tai puoli tuntia (siirtymät ilmoitettu kilpailukalenterissa) ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki oman kellon mukaan. Virallinen kellonaika ilmoitetaan ennen kilpailun alkua ja kilpailijan on tarkistettava aika kellostaan. Avannon tekoa ei voi aloittaa ennen kilpailun virallista alkamisajankohtaa, sillä kairan terän tulee olla suojattu siihen asti. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen sovittuna kellonaikana, jonka jälkeen heillä on puoli tuntia aikaa siirtyä ennalta sovitulle maalialueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä/sovitulta kilpailualueelta poistuminen on kielletty.

7 § Kilpailualue on selvästi merkitty tai selostettu lähtöpaikalla ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty. Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.

8 § Puhelimen käyttö on kielletty siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana, paitsi soitettaessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.
Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Tuomarineuvosto voi kuitenkin antaa lääkärintodistusta vastaan luvan moottoriavusteisen kairan käyttöön. 75-vuotta täyttäneillä moottoriavusteisen kairan käyttö on sallittua.

9 § Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Alle 12 -vuotiailla jääkaira ei ole pakollinen. Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

10 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

11 § Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven (ellei kilpailukalenterissa toisin mainita). Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle (ellei toisin ennen kilpailun alkua ilmoiteta). Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Saaliiksi saadut, muut kalat on tuotava erilliseen järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava takaisin avantoon. Järjestäjä ei ole velvollinen vastaanottamaan kilpailijan punnittuja kaloja tai roskakaloja.

12 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten sarjojen kohdalla sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

13 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

14 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

15 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee Orimattilan Kalakerhon kilpailutoimikunta. Vakavan vilpin tilanteessa Orimattilan Kalakerhon kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

16 § Orimattilan Kalakerhon johtokunta nimeää kilpailutoimikunnan, joka toimii myös tuomarineuvostona. Apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

17 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

18 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

©2019 Orimattilan Kalakerho - suntuubi.com